Sædding Revision ApS
 Startside  Firmaet  Nyttige satser  Kontakt os

Nyttige satser

Skattesatser for 2016 og 2017

Skat År 2016 År 2017
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Sundhedsbidrag 3 pct. 2 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 44.000 kr. 45.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 33.000 kr. 33.800 kr.
Bundskat 9,08 pct. 10,08 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 467.300 kr. 479.600 kr.
Skatteloft (personlig indkomst) 51,95 pct. 51,95 pct.
Grænse for indregning af restskat 19.200 kr. 19.600 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst 50.600 kr. 51.700 kr.
Aktieindkomst under 49.900/50.600 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over 49.900/50.600 42 pct. 42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.800 kr. 5.900 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag 28.000 kr. 30.000 kr.
Småsaldigrænse 12.900 kr. 13.200 kr.
 
Personalegoder År 2016 År 2017
Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.800 kr. 5.900 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.700 kr. 2.700 kr.
 
Kost og logi på rejse År 2016 År 2017
Kostgodtgørelse for turistchauffører:
 - pr. døgn ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 477 kr. 487 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 205 kr. 209 kr.
 
Ejendom År 2016 År 2017
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct. 1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct. 3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) 10.500 kr. 10.700 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen) 21.000 kr. 21.400 kr.
 
Befordring År 2016 År 2017
Befordringsfradrag hjem-arbejde
 - de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
 - 25 - 100 km 199 øre/km 193 øre/km
 - over 100 km 100 øre/km 97 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner 199 øre/km 193 øre/km
 
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:
 - med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr.
 - med kollektiv trafik 8 kr. 8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:
 - med bil/motorcykel 110 kr. 110 kr.
 - med kollektiv trafik 15 kr. 15 kr.
 
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 363 øre/km 353 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år 199 øre/km 193 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 52 øre/km 52 øre/km
 
Børn År 2016 År 2017
Børnefamilieydelse pr. år:
 - Babyydelse 0-2 årige 17.880 kr. 17.964 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige 14.148 kr. 14.220 kr.
 - Børneydelse 7-17 årige 11.136 kr. 11.184 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) 15.684 kr. 15.996 kr.
 
Gaver År 2016 År 2017
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede 61.500 kr. 62.900 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 21.500 kr. 22.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv. 15.200 kr. 15.600 kr.


Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.