Sædding Revision ApS
 Startside  Firmaet  Nyttige satser  Kontakt os

Firmaet

Sædding Revision blev i 1977 stiftet af John Møller Nielsen på hans privatadresse i Sædding. Allerede året efter var de to første medarbejdere ansat. Den 1. januar 1990 var der 5 medarbejdere i firmaet, og vi flyttede derfor til større lokaler på Snedkervej 17 i Sædding, hvor vi stadig holder til, men nu har vi 7 medarbejdere i firmaet.

John Møller Nielsen blev i 1965 uddannet hos en statsautoriseret revisor i Esbjerg og har siden været beskæftiget med revision. I 10 år (fra 1967 til 1977) var han souschef i revisionsafdelingen i et pengeinstitut.
John Møller Nielsen fik sin registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 27. september 1989.

John Møller Nielsen er desværre ikke længere en del af firmaet, idet han afgik ved døden i efteråret 2006.

1. januar 2004 blev registreret revisor HD Simon Hessellund optaget som medejer i firmaet som led i et løbende generationsskifte.

Simon Hessellund blev ansat hos Sædding Revision den 1. januar 2002 og har været i revisionsbranchen siden 1986. Han har i alle årene været beskæftiget hos en registreret revisor med undtagelse af årene 1997-2001, hvor han var ansat hos en statsautoriseret revisor.
Simon Hessellund fik sin registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 4. juni 1991.

Morten Haaning blev ansat hos Sædding Revision, som revisorelev, den 1. oktober 2005. Morten har løbende mens han arbejder i firmaet videreuddannet sig og i sommer 2010 færdiggjorde han en HD i regnskab ved Syddansk Universitet (SDU) og i foråret 2014 færdiggjorde han Cand.merc.aud ved SDU.

Den 1. januar 2014 blev Sædding Revision omdannet til et anpartsselskab, således at firmaet nu hedder Sædding Revision ApS. I forbindelse med omdannelsen blev Morten medejer af selskabet.

Sædding Revision ApS
Snedkervej 17
6710 Esbjerg V

Telefon 7515 2222
Telefax 7611 7744

post@saedding-revision.dk

FDR
Foreningen Danske Revisorer